REKLAMA

HANDLOWY: Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2020 r. dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.

2019-12-26 17:51
publikacja
2019-12-26 17:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-26
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2020 r. dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 24 grudnia
2019 r., Bank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2020 r., które są tożsame z założeniami opublikowanymi w komunikacie KNF dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji z dnia 3 grudnia 2019 r.

W przesłanym piśmie KNF poinformował ponadto o wysokości parametru ST opisującego wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny. Dla Banku różnica pomiędzy współczynnikiem kapitałowym („TCR”) w scenariuszu referencyjnym, a TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy, tj. na koniec 2021 r., z uwzględnieniem korekt nadzorczych wyniosła 1,39 p.p.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-26 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki