REKLAMA

HANDLOWY: Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawierającego informacje na temat minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.

2020-01-09 17:48
publikacja
2020-01-09 17:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-09
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawierającego informacje na temat minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 8 stycznia
2020 r. Bank otrzymał pismo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji („MREL”).

Określona dla Banku na poziomie skonsolidowanym wysokość MREL wynosi 12,814% sumy funduszy własnych i zobowiązań własnych („TLOF”), co odpowiada 20,742% kwoty ekspozycji na ryzyko („TRE”). MREL określony dla Banku na podstawie danych jednostkowych wynosi 12,899% TLOF, co odpowiada 20,742% TRE. Wymóg ten powinien zostać osiągnięty na dzień 31 grudnia 2022 r.

BFG wyznaczył ścieżkę dojścia do wyżej wskazanych wymogów zarówno na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym. Na poziomie skonsolidowanym, odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019, 2020 oraz 2021 r., wysokość MREL w relacji do TLOF powinna wynosić 8,411%, 9,879% i 11,346%, natomiast w relacji do TRE powinna wynosić: 13,616%, 15,991% i 18,367%.

Na poziomie jednostkowym, odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019, 2020 oraz 2021 r. wysokość MREL w relacji do TLOF powinna wynosić 8,467%, 9,944% i 11,422%, natomiast w relacji do TRE powinna wynosić 13,616%, 15,991% oraz 18,367%.

MREL został wyznaczony na podstawie skonsolidowanych i jednostkowych danych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., natomiast wymogi nadzorcze oraz wskaźniki buforów są aktualne na dzień 1 stycznia 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-09 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki