REKLAMA

HANDLOWY: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2019 rok.

2020-04-30 18:19
publikacja
2020-04-30 18:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-30
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2019 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Rada Nadzorcza”) podjęła uchwałę i pozytywnie zaopiniowała przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wniosku Zarządu w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2019 rok, poprzez pozostawienie całego zysku netto Banku za 2019 rok w wysokości 478 802 436,53 zł niepodzielonym.

Propozycja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej zostanie przedłożona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku w celu podjęcia uchwały.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki