REKLAMA

HANDLOWY: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie daty dywidendy i daty wypłaty dywidendy

2022-05-11 17:46
publikacja
2022-05-11 17:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-11
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie daty dywidendy i daty wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. i nr 14/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. informujących o dacie dywidendy i dacie wypłaty dywidendy, Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 11 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Banku pozytywnie zaopiniowała przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku propozycji ustalenia terminu prawa do dywidendy na dzień 1 lipca 2022 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2022 roku (dzień wypłaty dywidendy).

Powyższa propozycja zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwały.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 16/2022


Re: Opinion of the Supervisory Board on the
dividend date and dividend payment date


Legal basis: Art. 17
sec. 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and
of the Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR).


With reference to the current report No. 13/2022 of
April 26, 2022 and No. 14/2022 of April 29, 2022 informing about the
dividend date and the dividend payment date, the Management Board of
Bank Handlowy w Warszawie S.A. (the "Bank") informs that on May 11,
2022, the Supervisory Board of the Bank gave a positive opinion on the
submission to the Ordinary General Meeting of the Bank of a proposal to
determine the dividend date on July 1, 2022 and the dividend payment
date on July 11, 2022.


The above proposal will be submitted to the General
Meeting for the purpose of adopting a resolution.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-11 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki