REKLAMA

HANDLOWY: Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku

2020-07-28 17:52
publikacja
2020-07-28 17:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-28
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż zmienia informację o datach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, przekazaną w dniu 3 stycznia 2020 roku raportem bieżącym nr 1/2020.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego grupy kapitałowej Banku za I półrocze 2020 roku. Raport ten zostanie przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i agencji informacyjnej w dniu 25 sierpnia 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-28 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki