HANDLOWY: Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku

2020-07-28 17:52
publikacja
2020-07-28 17:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-28
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż zmienia informację o datach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, przekazaną w dniu 3 stycznia 2020 roku raportem bieżącym nr 1/2020.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż ulega zmianie data przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego grupy kapitałowej Banku za I półrocze 2020 roku. Raport ten zostanie przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i agencji informacyjnej w dniu 25 sierpnia 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-28 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki