REKLAMA

HANDLOWY: Informacja o zmianie daty publikacji raportu okresowego za I kwartał 2021 roku

2021-04-13 14:15
publikacja
2021-04-13 14:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-13
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Informacja o zmianie daty publikacji raportu okresowego za I kwartał 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr. 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku, Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. informuje o zmianie daty publikacji skonsolidowanego raportu grupy kapitałowej Banku za I kwartał 2021 rok. Raport ten zostanie opublikowany w dniu 29 kwietnia 2021 roku, a nie 14 maja 2021 roku jak pierwotnie planowano.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Further to current
report no. 1/2021 of 11 January 2021, the Management Board of Bank
Handlowy w Warszawie S.A. hereby informs about the change in the date of
publication of the consolidated quarterly report of the capital group of
the Bank for the first quarter of 2021. This report will be published on
April 29, 2021, instead of May 14, 2021 as initially planned.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-13 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki