REKLAMA

HANDLOWY: Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

2019-10-18 10:21
publikacja
2019-10-18 10:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-18
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).


Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 18 października 2019 r. otrzymał informację, iż Pan David Mouille złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku, z dniem 31 stycznia 2020 r. Jednocześnie Bank informuje, iż zgodnie z obowiązującą procedurą, rozpoczyna proces wyłonienia kandydatury następcy.
Temat: Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-18 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki