REKLAMA

HANDLOWY: Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

2020-01-03 14:23
publikacja
2020-01-03 14:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-03
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) („Rozporządzenie”).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”, „Spółka”) podaje stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

- jednostkowy raport roczny Banku:

Data przekazania raportu 26 marca 2020 r. Za okres sprawozdawczy rok 2019


- skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Banku:


Data przekazania raportu 26 marca 2020 r. Za okres sprawozdawczy rok 2019


- skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej Banku:

Data przekazania raportu Za okres sprawozdawczy
7 maja 2020 r. I kwartał 2020 r.
6 listopada 2020 r. III kwartał 2020 r.


- skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Banku:

Data przekazania raportu Za okres sprawozdawczy
20 sierpnia 2020 r. I półrocze 2020 r.

Dodatkowo Spółka informuje, że wstępne wyniki skonsolidowane grupy kapitałowej Banku za rok 2019 zostaną przekazane w dniu 13 lutego 2020 r. w formie raportu bieżącego.

Bank oświadcza, że zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych Banku. Skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej Banku będą zawierały kwartalną informację finansową.

Bank nie będzie publikować raportów kwartalnych za II i IV kwartał 2020 roku, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Bank nie będzie publikować również odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-03 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki