REKLAMA

H4F: Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana siedziby i adresu Spółki

2021-01-19 17:55
publikacja
2021-01-19 17:55
Zarząd Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął na podstawie odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Spółki, dokonanej uchwałą nr 3 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 9 listopada 2020 r. Zmiana Statutu polegała wyłącznie na zmianie §4, tj. siedziby Spółki z Poznania na Mysłowice:

Dotychczasowe brzmienie §4 Statutu Spółki:
„Siedzibą Spółki jest Poznań.”

Obecnie obowiązujące brzmienie §4 Statutu Spółki:
„Siedzibą Spółki są Mysłowice.”

W związku ze zmianą siedziby, zmienił się również adres Spółki na następujący:
ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

W załączeniu Zarząd przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2), §3 ust. 1 pkt 15) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210119_175557_0000131368_0000126970.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki