REKLAMA

H4F: Wprowadzenie zmian do treści projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki zgłoszone w dniu 19 października 2020

2020-10-20 14:36
publikacja
2020-10-20 14:36
Zarząd Hub4Fintech S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 19 października 2020 roku otrzymał żądanie akcjonariuszy Agaty Lasek i Zbisława Lasek, działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące dokonania zmiany w treści uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki umieszczonej w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 9 listopada 2020 roku (dalej "NWZ"), na godzinę 10:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (00-491 Warszawa), ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10.

Działając na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu projekty uchwał na NWZ uwzględniające powyżej opisane żądanie.

Załączniki:
1/ Projekty uchwał na NWZ

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
20201020_143649_0000129785_0000125486.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki