REKLAMA

H4F: Podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu

2020-11-25 21:21
publikacja
2020-11-25 21:21
Zarząd Hub4Fintech z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuję, że Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 25 listopada 2020 roku wpisu zmian Statutu Emitenta oraz podwyższenia kapitału zakładowego, tj. § 11 ust. 1 Statutu Spółki.
W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 900.000 zł (dziewięćset tysięcy), tj. z kwoty 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 1.350.000,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Poprzednia treść § 11 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:
㤠11
1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A4500000, po 0,10 (dziesięć groszy) każda.”

Po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego § 11 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
㤠11
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.350.000,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
b) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20201125_212112_0000130636_0000126352.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki