REKLAMA

H4F: Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2020-10-08 09:29
publikacja
2020-10-08 09:29
Zarząd Hub4fintech S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 7 października 2020 roku Pani Agata Lasek i Zbisław Lasek - akcjonariusze Emitenta posiadający więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie §34 ust. 4 Statutu Spółki oraz art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych wnieśli o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Emitent przesyła w załączeniu treść żądania oraz propozycje uchwał.

Spółka zamierza dokonać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
20201008_092953_0000129625_0000125310.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki