REKLAMA

H4F: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-07-12 13:16
publikacja
2021-07-12 13:16
Zarząd spółki HUB4FINTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej "KSH"), niniejszym zwołuje na dzień 12 sierpnia 2021 r. na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w Krakowie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Wojciecha Zarzyckiego przy ul. Mosiężniczej 3, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
4.Przyjęcie porządku obrad,
5.Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia, opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie,
6.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia HUB4FINTECH Spółki Akcyjnej ze spółką MINUTOR ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect,
7.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad, a także plan połączenia HUB4FINTECH Spółki Akcyjnej ze spółką MINUTOR ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210712_131614_0000135205_0000133389.pdf
20210712_131614_0000135205_0000133390.pdf
20210712_131614_0000135205_0000133391.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki