REKLAMA

H4F: Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

2020-11-24 11:44
publikacja
2020-11-24 11:44
Zarząd Hub4Fintech z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) wskazuje, iż raport okresowy za III kwartał 2020 roku, przekazany raportem bieżącym EBI nr 33/2020 w dniu 13 listopada 2020 roku, w wyniku omyłki zawierał niepoprawne dane finansowe w zakresie pozycji:
a)w skonsolidowanym bilansie (stan na dzień 30 września 2019 r.)
-„Aktywa” – wiersz A.II., wiersz C., wiersz D.
-„Pasywa” – wiersz A.II., wiersz A.III., wiersz A.V., wiersz B., wiersz C.
b)w skonsolidowanym bilansie (stan na dzień 30 września 2020 r.):
-„Aktywa” – wiersz A.I., wiersz A.I.1., wiersz A.II., wiersz A.V., wiersz C., wiersz D.;
-„Pasywa” – wiersz A.II., wiersz A.III., wiersz A.V., wiersz B., wiersz C.

Emitent wskazuje, iż poprawne dane to:
1)w skonsolidowanym bilansie (stan na dzień 30 września 2019 r.):
-„Aktywa”
A.II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych – pozycja została dodana i wartość wynosi 0,00
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy – pozycja została dodana i wartość wynosi 0,00
D. Udziały (akcje) własne – pozycja została dodana i wartość wynosi 0,00
-„Pasywa”
A.II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) – pozycja została usunięta
A.III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) – pozycja została usunięta
A.V. Różnice kursowe z przeliczenia – pozycja została dodana i wartość wynosi 0,00
B. Kapitały mniejszości – pozycja została dodana i wartość wynosi 0,00
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych – pozycja została dodana i wartość wynosi 0,00.

2)w skonsolidowanym bilansie (stan na dzień 30 września 2020 r.):
-„Aktywa”
A.I. Wartości niematerialne i prawne – 0,00
A.I.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych – 0,00
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych – pozycja została dodana i wartość wynosi 286.455,95
A.V. Inwestycje długoterminowe – 12.240,00
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy – pozycja została dodana i wartość wynosi 0,00
D. Udziały (akcje) własne – pozycja została dodana i wartość wynosi 0,00
-„Pasywa”
A.II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) – pozycja została usunięta
A.III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) – pozycja została usunięta
A.V. Różnice kursowe z przeliczenia – pozycja została dodana i wartość wynosi 0,00
B. Kapitały mniejszości – pozycja została dodana i wartość wynosi 166.208,98
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych – pozycja została dodana i wartość wynosi 0,00.

Przed korektą wskazano dane:
1)w skonsolidowanym bilansie (stan na dzień 30 września 2019 r.):
-„Aktywa”
A.II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych – pozycja nie została ujęta
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy – pozycja nie została ujęta
D. Udziały (akcje) własne – pozycja nie została ujęta
-„Pasywa”
A.II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) – 0,00
A.III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) – 0,00
A.V. Różnice kursowe z przeliczenia – pozycja nie została ujęta w poprzednim raporcie
B. Kapitały mniejszości – pozycja nie została ujęta w poprzednim raporcie
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych – pozycja nie została ujęta w poprzednim raporcie.

2)w skonsolidowanym bilansie (stan na dzień 30 września 2020 r.):
-„Aktywa”
A.I. Wartości niematerialne i prawne – 286.455,95
A.I.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych – 286.455,95
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych – pozycja nie została ujęta w poprzednim raporcie
A.V. Inwestycje długoterminowe – 0,00
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy – pozycja nie została ujęta w poprzednim raporcie
D. Udziały (akcje) własne – pozycja nie została ujęta w poprzednim raporcie
-„Pasywa”
A.II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) – wartość 0,00
A.III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) – wartość 0,00
A.V. Różnice kursowe z przeliczenia – pozycja nie została ujęta w poprzednim raporcie
B. Kapitały mniejszości – pozycja nie została ujęta w poprzednim raporcie
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych – pozycja nie została ujęta w poprzednim raporcie

W związku z powyższym, Emitent w załączeniu przekazuje Korektę Raportu kwartalnego jednostkowego oraz skonsolidowanego za III kwartał 2020 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki