REKLAMA

H4F: Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

2020-11-17 15:19
publikacja
2020-11-17 15:19
Zarząd Hub4Fintech z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) wskazuje, iż raport okresowy za III kwartał 2020 roku, przekazany raportem bieżącym EBI nr 33/2020 w dniu 13 listopada 2020 roku, w wyniku omyłki zawierał niepoprawne dane finansowe w zakresie pozycji:
a)w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za okres od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku – wiersz I, wiersz M;
b)w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku – wiersz A, wiersz A.II, wiersz A.II.8, A.III, C.II.4, D, E.

Emitent wskazuje, iż poprawne dane to:
1)w skonsolidowanym rachunku zysków i strat:
I.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) – 71.232,90
M.Zysk (strata) netto – -116.910,59
2)w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych:
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – 38.840,85
A.II Korekty razem – 155.751,44
A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów – 21.245,16
A.III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej – 38.840,85
C.II.4 Spłata kredytów i pożyczek – 0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) – 39.610,52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - 39.610,52

Przed korektą wskazano dane:
1)w skonsolidowanym rachunku zysków i strat:
I.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) – 29.869,14
M.Zysk (strata) netto – 116.910,59
2)w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych:
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – 15.236,23
A.II Korekty razem – 132.146,82
A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów – -2.359,46
A.III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej – 15.236,23
C.II.4 Spłata kredytów i pożyczek – puste pole
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) – 16.005,90
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - 16.005,90

W związku z powyższym, Emitent w załączeniu przekazuje Korektę Raportu kwartalnego jednostkowego oraz skonsolidowanego za III kwartał 2020 roku.

Powodem zaistnienia korekty jest fakt zaistnienia omyłki księgowej. Emitent podjął już kroki zmierzające do wyeliminowania ryzyka błędu w przyszłości.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
20201117_151903_0000130526_0000126241.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki