REKLAMA

Grupa Enea szacuje, że miała w II kwartale 1,3 mld zł EBITDA

2023-08-29 19:44
publikacja
2023-08-29 19:44

Grupa Enea wstępnie szacuje, że miała w drugim kwartale 2023 roku 1,3 mld zł wyniku EBITDA oraz 260 mln zł zysku netto j. d. - poinformowała spółka w komunikacie. Konsensusu PAP Biznes zakładał 938,3 mln zł zysku EBITDA oraz 303,3 mln zł zysku netto.

Grupa Enea szacuje, że miała w II kwartale 1,3 mld zł EBITDA
Grupa Enea szacuje, że miała w II kwartale 1,3 mld zł EBITDA
/ Enea

Szacowane wstępnie przychody grupy Enea w drugim kwartale wyniosły 11,5 mld zł wobec 11,9 mld zł konsensusu.

Szacowany wynik EBITDA w obszarze wydobycie wyniósł 234 mln zł, w obszarze wytwarzanie 577 mln zł, w obszarze dystrybucji 433 mln zł oraz w obszarze obrót 71 mln zł.

W II kw. produkcja netto węgla wyniosła 1,6 mln ton, a całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 5,2 TWh, w tym 0,5 TWh z OZE.

W I półroczu 2023 roku grupa szacuje, że wypracowała 2,3 mld zł EBITDA, 462 mln zł zysku netto jednostki dominującej oraz 24 mld zł przychodów.

Grupa Enea z tytułu stosowania rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi rozpoznała w I półroczu 2023 roku przychody z tytułu rekompensat w łącznej wysokości 2,1 mld zł, a w II kwartale 2023 roku w łącznej wysokości 894 mln zł.

Za I półrocze 2023 roku grupa rozpoznała koszt z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kwocie 1,6 mld zł, a za II kwartał 2023 roku w kwocie 647 mln zł.

W pierwszym półroczu wynik EBITDA w obszarze wydobycie wyniósł 523 mln zł, w obszarze wytwarzanie 1,07 mld zł. W obszarze dystrybucji wyniósł 859 mln zł, z kolei w obszarze obrót wyniósł 71 mln zł.

W Obszarze wydobycie niższy wynik EBITDA wynika głównie ze spadku wolumenu sprzedaży węgla oraz wzrostu kosztów działalności operacyjnej (wzrost jednostkowego kosztu wydobycia). Pomimo spadku wolumenu wydobycia i sprzedaży surowca, odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży węgla, z uwagi na zrealizowaną wyższą cenę sprzedaży.

"W Obszarze Wytwarzanie odnotowano wzrost wyniku EBITDA w Segmencie OZE (głównie efekt niższej bazy analogicznego okresu roku ubiegłego (wpływ utworzonej w I pół. 2022 roku rezerwy na umowy rodzące obciążenia) oraz wyższych cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście kosztów biomasy oraz wystąpieniu kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) oraz w Segmencie Elektrowni Systemowych (głównie efekt niższej bazy analogicznego okresu roku ubiegłego (wpływ utworzonej w I pół. 2022 roku rezerwy na umowy rodzące obciążenia) oraz wzrost jednostkowej marży na wytwarzaniu, marży na odkupie i na Rynku Bilansującym, przy jednoczesnym wystąpieniu nowej pozycji kosztowej tj. kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny). Jednocześnie, odnotowano spadek wyniku EBITDA w Segmencie Ciepło (głównie wzrost kosztów stałych oraz wystąpienie kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny)" - napisano w komunikacie.

W komunikacie poinformowano, że w obszarze dystrybucja wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zrealizowanej wyższej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych.

Z kolei w obszarze obrót wynik EBITDA ma wynikać głównie z wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz niższych rezerw na przewidywane straty i potencjalne roszczenia. Jednocześnie, pomimo rozpoznania przychodów z tytułu rekompensat, odnotowano spadek marżowości na rynku detalicznym.

mcb/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (1)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki