REKLAMA

Grupa Azoty szacuje EBITDĘ w IV kw. na minus 296 mln zł, wynki obciążone odpisami

2023-03-17 22:00
publikacja
2023-03-17 22:00

Grupa Azoty szacuje, że w czwartym kwartale 2022 roku wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 5,107 mld zł i wynik EBITDA w wysokości minus 296 mln zł, przy marży EBITDA minus 5,8 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. Strata netto przekroczyła 1 mld zł.

Grupa Azoty szacuje EBITDĘ w IV kw. na minus 296 mln zł, wynki obciążone odpisami
Grupa Azoty szacuje EBITDĘ w IV kw. na minus 296 mln zł, wynki obciążone odpisami
/ Grupa Azoty

Wyniki Grupy Azoty w IV kwartale 2022 roku obciążone zostały istotnymi odpisami aktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych oraz wartość zapasów wyrobów gotowych, półproduktów i surowców. Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących te aktywa została podana przez spółkę 13 marca.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów utworzonych w IV kwartale skutkowały pomniejszeniem skonsolidowanych wyników EBIT i EBITDA o około 404 mln zł. Wpływ odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych skutkował zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Azoty za 2022 rok o 963 mln zł.

Konsensus PAP Biznes, sporządzony przed informacjami o odpisach, zakładał, że Grupa Azoty w czwartym kwartale 2022 roku miała 5,96 mld zł przychodów, 406,9 mln zł EBITDA, 212,6 mln zł EBIT i 115,8 mln zł zysku netto.

W całym 2022 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 24,7 mld zł i wynik EBITDA w wysokości 2,5 mld zł, przy marży EBITDA 10,3 proc. Zysk netto sięgnął 584 mln zł.

"Wyniki Grupy Azoty były determinowane w znacznej mierze rynkowymi skutkami zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i rekordowym wzrostem cen surowców do produkcji oraz mediów energetycznych. W konsekwencji sytuacji makroekonomicznej we wszystkich segmentach działalności odnotowano istotny wzrost cen produktów i jednoczesny spadek wolumenów sprzedaży oraz brak równowagi popytowo-podażowej. Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki była również rosnąca inflacja i będący jej skutkiem wzrost kosztów stałych" - napisano w komunikacie.

SEGMENT AGRO

W segmencie Agro w IV kwartale 2022 roku głównymi determinantami wyników były duże wahania cen surowców, w tym gazu ziemnego, nierównowaga popytowo-podażowa oraz spadki cen płodów rolnych.

Ceny gazu ziemnego podlegały bardzo dynamicznym zmianom, notowania spot dla indeksu TTF kształtowały się na poziomie od 22 do 160 EUR/MWh. W związku z obserwowanym trendem spadkowym cen gazu ziemnego, w październiku 2022 roku w trzech kluczowych spółkach Grupy Azoty podjęto decyzję o przywróceniu wstrzymanej lub ograniczonej w sierpniu 2022 roku produkcji nawozów azotowych.

Grupa Azoty podała, że rynek nawozów w IV kwartale 2022 roku znajdował się w stagnacji. Producenci oczekiwali na aktywność rynku i wzrost sprzedaży w związku z nadchodzącym sezonem nawozowym, a odbiorcy wstrzymywali się z zakupami w oczekiwaniu na spadek cen nawozów, którego spodziewali się z uwagi na niższe niż w poprzednim kwartale ceny gazu. Konsekwencją rozbieżności oczekiwań był niski popyt i wzrost stanów magazynowych nawozów u producentów i dystrybutorów. Dodatkowym czynnikiem ograniczenia zakupów przez odbiorców były niepokojące sygnały ze strony rynku rolnego, zwłaszcza obserwowany trend spadkowy cen płodów rolnych, czemu sprzyjały wysokie wolumeny zbóż pochodzących z Ukrainy.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu Agro znacząco spadła względem IV kwartału 2021 roku i ukształtowała się na poziomie minus 5,3 proc. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

SEGMENT CHEMIA

W segmencie Chemia w IV kwartale 2022 roku był niski popyt na produkty oraz import konkurencyjnych cenowo produktów z kierunków azjatyckich. Jednocześnie wzrosły ceny r/r wszystkich produktów, za wyjątkiem siarki, przy jednoczesnym spadku cen w relacji do poprzedniego kwartału (z wyjątkiem melaminy). Wolumen sprzedaży produktów był istotnie ograniczony w relacji do analogicznego kwartału roku poprzedniego; jedyne wzrosty odnotowano w przypadku siarki.

Na rynku obserwowano niskie zapotrzebowanie na alkohole OXO, plastyfikatory, biel tytanową, melaminę oraz NOXy z uwagi na dużą podaż produktów segmentu na rynku europejskim pochodzących z importu z Azji. Rynek monitorował również możliwe skutki zwiększenia potencjału eksportowego Chin ze względu na odbudowę produkcji w wyniku złagodzenia środków zapobiegawczych wprowadzonych w ramach polityki "zero COVID". Ograniczona od lipca 2022 roku produkcja melaminy w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" została częściowo przywrócona z końcem października 2022 roku.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu Chemia ukształtowała się na poziomie minus 3,9 proc. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

SEGMENT TWORZYWA

W segmencie Tworzywa w IV kwartale 2022 roku odnotowano spadek cen surowców (benzen, fenol) i produktów w relacji do poprzedniego kwartału, przy czym w relacji do IV kwartału roku ubiegłego ceny kształtowały się na wyższym poziomie. Ceny rynkowe poliamidu znajdowały się w trendzie spadkowym w wyniku słabego popytu, napływu towaru z importu oraz spadku cen surowców i energii. Odczuwalne były ograniczenia popytu z praktycznie wszystkich branż: motoryzacyjnej, sektora budowlanego, opakowań oraz elektroniki i elektrotechniki.

W związku ze zmianą warunków rynkowych, w tym na skutek spadku cen podstawowych surowców (benzenu i fenolu) w relacji do poprzedniego kwartału, w październiku 2022 roku podjęto decyzję o wznowieniu produkcji kaprolaktamu i poliamidu 6 w zakładach produkcyjnych Emitenta oraz spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy", która została wstrzymana w sierpniu 2022 roku w związku z wysokimi kosztami surowców.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu Tworzywa ukształtowała się na poziomie minus 43,4 proc. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Ostateczne wyniki Grupy Azoty zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2022 rok, którego publikacja została zaplanowana na 30 marca. (PAP Biznes)

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (3)

dodaj komentarz
adam1ad
Nie masz miliarda straty jak pisz artykuł na bankier w temacie tylko odpis na mld nie dotyczący środków pieniężnych.
Ciekawe kto jest autorem tego tematu ????
simonsoft8
zapewne nikt, prócz cnoty zakładu Azoty
simonsoft8
pożyczka byłaby do uratowania gdyby nie Rafako

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki