Grant blokowy dla organizacji pozarządowych

Wystartował Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz pierwszy nabór wniosków w ramach priorytetu I, czyli Fundusz dla Organizacji Pozarządowych. Głównym zadaniem funduszu jest wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez edukację obywatelską, działania kontrolne oraz partycypację w polityce publicznej. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w tej edycji konkursu wynosi ponad 11 mln zł. Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie grantu jest firma ECORYS Polska.Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest częścią programu bezzwrotnej pomocy finansowej dla państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 roku. W ramach Programu Współpracy ustanowiony został specjalny instrument finansowy – tzw. Grant Blokowy, który składa się z dwóch priorytetów: Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz Funduszu Partnerskiego. W spotkaniu inaugurującym start grantu blokowego udział wzięli przedstawiciele Ministerstw Rozwoju Regionalnego, a także Benedict de Cerjat, ambasador Szwajcarii w Polsce i na Białorusi, dyrektor Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Heinz Kaufmann, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Forum  Inicjatyw Pozarządowych Jan Jakub Wygnański oraz Andrzej Porawski – dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

Potrzebujesz więcej informacji związanych z unijnymi dotacjami? Chcesz rozwiać swoje wątpliwości? Skorzystaj z
Fundusze UE dla Twojej firmy

Natomiast Rafał Szakalinis, dyrektor Szwajcarskiego Grantu Blokowego w Ecorys Polska, przedstawił założenia procedury oraz harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i Funduszu Partnerskiego. Pula środków przeznaczonych na Fundusz dla Organizacji Pozarządowych wynosi 16,7 mln franków szwajcarskich. W przypadku Funduszu Partnerskiego jego rolą jest promowanie i wzmacnianie partnerstw oraz sieci współpracy pomiędzy polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami, a partnerami społecznymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu lub podregionu. Pula Śródków Fundusz Partnerskiego wynosi około 1,8 mln franków.

- Firma Ecorys wdraża oba priorytety. W ramach rozpoczętego konkursu w pierwszym priorytecie o dofinansowanie mogą starać się organizacje pozarządowe, czyli fundacje, stowarzyszenia, a także inne osoby prawne działające non profit. Natomiast w priorytecie drugim beneficjentami będą samorządy, związki pracodawców i pracobiorców. Ogłoszony nabór dotyczy projektów dużych od 10 tys. do 250 tys. franków szwajcarskich. Każdy wnioskodawca ma dwa miesiące na to, żeby przygotować wniosek i dostarczyć go do nas. Szacujemy, że mniej więcej po trzech miesiącach będą znane wyniki konkursu. Następnie podpiszemy umowy z beneficjentami i projekty będą mogły ruszyć. Wszystkie zasady konkursowe są dostępne na stronie internetowej www.swissgrant.pl. W priorytecie pierwszym zostaną ogłoszone po trzy nabory dla projektów dużych i małych. Natomiast w priorytecie drugim planujemy tylko jeden nabór, gdyż dysponujemy znacznie mniejszą kwotą. Jedn/ak w sytuacji, gdy kwota nie zostanie wyczerpana lub zostaną jakieś oszczędności - zorganizujemy kolejny nabór. Konkurs w tym priorytecie rozpocznie się na przełomie maja i czerwca. Czas na przygotowanie wniosku to sześć miesięcy. Znacznie dłuższy, gdyż wymagany tu jest partner szwajcarski. Pozwoli to na znalezienie partnera i przygotowanie wspólnie wniosku - wyjaśnia Rafał Szakalinis, dyrektor Szwajcarskiego Grantu Blokowego w Ecorys Polska.


Zasady dofinansowania zobacz na www.swissgrant.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne