Górnictwo – maleje zatrudnienie, rosną płace

Zatrudnienie w przemyśle rośnie – w 2017 roku było wyższe o 3,2 proc. od roku poprzedniego. Najmocniej można było to zauważyć w przetwórstwie przemysłowym oraz w dostawie wody. O 4,5 proc. zatrudnienie zmalało natomiast w górnictwie, gdzie mimo to odnotowano wysoki wzrost płac (o 6,3 proc.).

Główny Urząd Statystyczny przedstawił wyniki działalności w przemyśle w 2017 roku. Z raportu wynika, że przeciętne zatrudnienie w tym sektorze wyniosło 2649,9 tys. osób i było wyższe o 3,2 proc. niż przed rokiem.

(GUS)

Zdecydowany wzrost przeciętnego zatrudnienia w ubiegłym roku nastąpił w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 8,2 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 5,4 proc., wyrobów z metali – o 5,3 proc. oraz w produkcji mebli – o 0,5 proc. Spadek natomiast nastąpił w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 6,7 proc., produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 2,5 proc. oraz w produkcji odzieży 0,7 proc.

Przeciętne wynagrodzenie w przemyśle wyniosło w 2017 roku 4569,41 zł brutto i było wyższe o 5,6 proc. niż w roku poprzednim. Jak czytamy w opracowaniu GUS-u, w 2017 roku we wszystkich działach przemysłu nastąpił wzrost wynagrodzeń, przy czym najwyższy w pozostałej produkcji wyrobów – o 9,4 proc., w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,1 proc., artykułów spożywczych, mebli, odzieży – po 7,3 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 7,1 proc., maszyn i urządzeń – o 6,9 proc.

(GUS)

Natomiast najwyższe wynagrodzenia dotyczyły produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (8048,55 zł), wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (7398,29 zł), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (7051 zł), produkcji wyrobów farmaceutycznych (6141,29 zł).

Weronika Szkwarek

Źródło:
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 3 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.