REKLAMA

Gatnar, RPP: NBP powinien rozłożyć w czasie budowę rezerwy i w miarę systematycznie wpłacać zysk do budżetu

2019-10-29 15:02
publikacja
2019-10-29 15:02

NBP powinien odprowadzać swój zysk do budżetu państwa systematycznie, a proces tworzenia rezerwy na ryzyko kursowe powinien być rozłożony w czasie, przy ustalonych rocznych limitach – powiedział PAP Biznes członek RPP Eugeniusz Gatnar.

/ fot. Filip Błażejowski / FORUM

"Jestem za tym, by zasilanie budżetu państwa zyskiem NBP odbywało się w sposób bardziej elastyczny, równomierny i przewidywalny. Nie może być tak, że jednego roku do budżetu państwa nie wpływa nic, a drugiego jest to np. 8 miliardów zł. Poparłbym rozwiązanie, by rezerwa (na ryzyko kursowe - PAP) była odbudowywana systematycznie, przy ustalonych rocznych limitach, a nadwyżka ponad ten limit odprowadzana do budżetu” – powiedział.

„Kwestia zysku NBP jest związana z tworzeniem i rozwiązywaniem rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. Obecne rozwiązania dotyczące tworzenia tej rezerwy, według uchwały NBP z 2010 r., są moim zdaniem zbyt sztywne. Na świecie są banki centralne, które rezerwę na ryzyko kursowe budują w dłuższym okresie. W Polsce tworzenie rezerwy również nie musi być natychmiastowe. Złoty jest bardzo stabilną walutą, jedną z najbardziej stabilnych walut w Europie. Mówimy tu o sytuacji, w której sam mechanizm tworzenia rezerwy pozostałby bez zmian, przy bardziej łagodnym, gradualnym jej odbudowywaniem” – dodał.

Gatnar zauważył, że każda Rada pochyla się nad kwestią zysku i rezerwy kursowej, przygląda się tej kwestii i „na swój sposób” stara się zrozumieć i ewentualnie zmodyfikować obowiązujące reguły, dostosowując je do aktualnej sytuacji.

„Żadne konkretne propozycje jeszcze się nie pojawiły, żadne decyzje nie zostały podjęte. Nie znam jeszcze programu listopadowego posiedzenia RPP, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy decyzje zapadną już w listopadzie. Ewentualne zmiany mogłyby być dokonane w ramach obowiązującej ustawy o NBP, w ramach nowelizacji uchwały RPP z 2010 r.” – dodał.

Podkreślił, że zmiany zasad wpłaty zysku NBP do budżetu i procesu tworzenia rezerwy kursowej nie należy wiązać z pomocą dla budżetu państwa.

„Nic takiego nie ma miejsca. Budżet państwa jest w znakomitej kondycji, deficyt jest najmniejszy w historii, rząd się nie zadłuża i nie potrzebuje pieniędzy. Dlatego to najlepszy moment, by przyjrzeć się tej kwestii” - powiedział.

Do tej pory o nowych zasadach wpłaty zysku RPP do budżetu wypowiedziało się publicznie, oprócz Gatnara, czworo członków RPP.

Rafał Sura powiedział w październiku PAP Biznes, że jest zwolennikiem rozwiązań, by zwiększyć możliwość dzielenia się zyskiem NBP z rządem pod warunkiem, że będzie to „dogłębnie przemyślane i procedowane w delikatny sposób, w granicach prawa”.

Grażyna Ancyparowicz powiedziała w październiku PAP Biznes, że "kwestia bezpieczeństwa" - tworzenie rezerw na ryzyko kursowe - jest dla niej ważniejsza, choć "jest kwestią otwartą", do jakiej wysokości powinny być one tworzone. Dodała, że okres dobrej koniunktury powinno się wykorzystać na "budowanie buforów i fundamentów na przyszłość".

Jerzy Żyżyński, który jako pierwszy powiedział PAP Biznes o kwestii reguł wpłaty zysku NBP, wskazał w sierpniu, że nie jest „specjalnie przywiązany” do nowych propozycji.

Z kolei Jerzy Kropiwnicki powiedział w październiku Parkietowi, w kontekście pytania o nowe propozycje ws. zysku NBP, że w sytuacji, gdy realizacja głównego celu NBP, tzn. niedopuszczanie do nadmiernej inflacji, nie wymaga korzystania z wszystkich dostępnych możliwości, bank ma za zadanie troszczyć się o gospodarkę.

Zgodnie z ustawą o NBP, do 30 kwietnia roku następnego po roku obrotowym prezes NBP przedstawia roczne sprawozdanie finansowe NBP Radzie Ministrów, która podejmuje decyzję w sprawie jego zatwierdzenia. W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP, 95 proc. rocznego zysku NBP (wpłata z zysku NBP) podlega odprowadzeniu do budżetu państwa.

W celu przeciwdziałania negatywnemu wpływowi wahań kursu złotego na wynik finansowy NBP, ustawa o NBP zobowiązuje bank do tworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. Zasady tworzenia i rozwiązywania tej rezerwy ustala Rada Polityki Pieniężnej. Obecne regulacje zawarte są w uchwale RPP z 14 grudnia 2010 r.

Tworzenie rezerwy nie może powodować straty roku bieżącego. Rezerwa jest wykorzystywana w przypadku wystąpienia kosztów niezrealizowanych z wyceny kursowej, które mogłyby spowodować stratę.

Wynik finansowy NBP za 2018 rok wyniósł zero złotych. Na taki wynik wpływ miało m.in. pojawienie się kosztów utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych na poziomie 3,9 mld zł.

W komunikacie z kwietnia 2019 r. NBP poinformował, iż proces dotwarzania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych do wymaganego poziomu, tj. kwoty niepokrytej skumulowanej straty z lat ubiegłych w wysokości 11,9 mld zł, będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Rafał Tuszyński 

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: RPP obniża stopy procentowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki