REKLAMA

GUS: wynik sektora bankowego w 2020 roku o 45,3 proc. mniejszy niż rok wcześniej

2021-04-06 10:34
publikacja
2021-04-06 10:34
GUS: wynik sektora bankowego w 2020 roku o 45,3 proc. mniejszy niż rok wcześniej
GUS: wynik sektora bankowego w 2020 roku o 45,3 proc. mniejszy niż rok wcześniej
fot. Jesper Dijohn / vario images / / FORUM

Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2020 r. wyniósł 7,5 mld zł, czyli o 45,3 proc. mniej niż w 2019 r. Suma bilansowa banków wzrosła o 17,7 proc., do 2 344 mld zł - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Dodał, że wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 0,8 proc., do 1 140,0 mld zł, a wartość depozytów sektora niefinanoswego wzrosła o 12,8 proc., do 1 424,3 mld zł.

Na wynik finansowy netto w 2020 r. składały się zyski netto 557 banków w kwocie 9,3 mld zł oraz straty netto 39 banków (22 komercyjnych, w tym 14 oddziałów instytucji kredytowych oraz 17 banków spółdzielczych) o wartości 1,8 mld zł.

Jak podał GUS, według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. największą pozycją aktywów sektora bankowego były aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu i stanowiły one 64,9 proc. aktywów (o 6,3 p. proc. mniej niż rok wcześniej). Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, które stanowiły 86,3 proc. (więcej o 0,2 p. proc.) pasywów. Udział kapitałów własnych w pasywach wyniósł 9,7 proc. (o 0,8 p. proc. mniej).

W komunikacie podano, że według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. kredyty dla przedsiębiorstw należały w większości (53,8 proc., o 0,2 p. proc. więcej niż rok wcześniej) do MŚP. Natomiast, kredyty na nieruchomości mieszkaniowe (w tym 97,0 mld zł powiązane z kursem CHF/PLN) oraz kredyty konsumpcyjne osób prywatnych stanowiły łącznie 84,2 proc. (wzrost o 1,5 p. proc.) kredytów gospodarstw domowych.

Z kolei udział depozytów terminowych w łącznej kwocie depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w skali roku o 11,5 p. proc. (do 21,8 proc.). Zmiany udziałów depozytów terminowych w depozytach tych dwóch sektorów oddzielnie miały przeciwny kierunek. Podczas, gdy udział depozytów terminowych w depozytach sektora niefinansowego obniżył się o 12,8 p. proc. (do 21,2 proc.), udział depozytów terminowych w depozytach sektora instytucji rządowych i samorządowych zwiększył się o 5,4 p. proc. (do 28,6 proc.).

GUS poinformował, że w 2020 r. działalność operacyjną rozpoczęły cztery nowe banki komercyjne, jeden w formie spółki akcyjnej z większościowym udziałem kapitału polskiego (bank pomostowy ) oraz trzy oddziały instytucji kredytowych. Ponadto, jeden bank ze 100 proc. udziałem kapitału zagranicznego zmienił formę prawną ze spółki akcyjnej na oddział instytucji kredytowej, a jeden oddział instytucji kredytowej został zastąpiony przez inny oddział z tej samej grupy kapitałowej.

Liczba banków spółdzielczych zmalała z powodu połączenia w 2020 r. sześciu banków spółdzielczych z innymi bankami spółdzielczymi oraz w wyniku przymusowych restrukturyzacji dwóch banków spółdzielczych, w konsekwencji których jeden z tych banków został przejęty przez powołany w tym celu bank pomostowy, a drugi przez bank zrzeszający.(PAP)

pif/ amac/

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane: Koronawirus a gospodarka

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki