GUS: oceny koniunktury w gospodarce gorsze niż przed miesiącem

Dyrektorzy przedsiębiorstw działających w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach oceniają w grudniu koniunkturę gorzej niż przed miesiącem - wynika z komunikatu GUS.

Firmy reprezentujące przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę niekorzystnie, podobnie jak w grudniu 2014 i 2015 roku. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie minus 2,6 (minus 1,8 w listopadzie). "Poprawę koniunktury sygnalizuje 12,4 proc. badanych firm, pogorszenie - 15 proc. (przed miesiącem 12,3 proc. i 14,1 proc.)" - poinformował w środę GUS. "Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - dodał.

"Przedsiębiorcy zgłaszają, że bieżąca produkcja jest zmniejszana nieco wolniej niż w listopadzie, ale w najbliższych miesiącach przewidywany jest jej dalszy spadek. Portfel zamówień jest nadal ograniczany, odnotowywany jest większy spadek krajowego niż zagranicznego portfela zamówień" - czytamy w komunikacie GUS. "Prognozy dotyczące portfela zamówień są pesymistyczne, gorsze od formułowanych w listopadzie. Oceny bieżące i przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są bardziej niekorzystne od zgłaszanych przed miesiącem. Sygnalizowany jest wzrost: niewielki należności, podobny jak w listopadzie, oraz bardziej znaczący - opóźnień płatności za sprzedane produkty" - dodał GUS.

Zaznaczył też, że stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego w stosunku do zapotrzebowania. W przedsiębiorstwach planowane są dalsze redukcje zatrudnienia. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą wzrastać.

"Podmioty prowadzące działalność w budownictwie oceniają koniunkturę bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem i nieco gorzej niż przed rokiem. Także opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego w bieżącym miesiącu są gorsze od zgłaszanych od początku 2014 r." - wyjaśnił GUS. "Ogólny klimat koniunktury kształtuje się na poziomie minus 17,4 (przed miesiącem minus 12,3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 8,4 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 25,8 proc. (przed miesiącem odpowiednio 9,5 proc. i 21,7 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - podał.

"Oceny i prognozy dotyczące produkcji budowlano-montażowej, portfela zamówień i sytuacji finansowej są bardziej negatywne od formułowanych w listopadzie. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być bardziej znaczące od planowanych w ostatnich sześciu miesiącach. Zapowiadany spadek cen robót budowlano-montażowych jest zbliżony do oczekiwanego w listopadzie" - czytamy w komunikacie.

Spośród badanych podmiotów 24 proc. (przed rokiem 22,8 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Grudzień jest piątym z kolei miesiącem, w którym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych.

"Oceny w handlu detalicznym są gorsze od sygnalizowanych od marca br., ale lepsze niż w grudniu ostatnich ośmiu lat" - czytamy w komunikacie. "Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w grudniu na poziomie 0,0 (plus 4,0 w listopadzie). Zarówno poprawę jak i pogorszenie koniunktury sygnalizuje 14,3 proc. badanych przedsiębiorstw (przed miesiącem odpowiednio 16,5 proc. i 12,5 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie".

GUS zaznaczył, że utrzymują się optymistyczne diagnozy sprzedaży. Prognozy w tym zakresie są niekorzystne po raz pierwszy od stycznia br. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie, podobnie jak w ostatnich czterech miesiącach. Odpowiednie przewidywania są pesymistyczne po raz pierwszy od lipca br.

Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę optymistycznie, w grudniu - podobnie jak przed miesiącem i lepiej niż w grudniu ostatnich ośmiu lat.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się - jak podał GUS - na poziomie plus 3,9 (przed miesiącem plus 4,5). Poprawę koniunktury odnotowuje 15 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 11,1 proc. (w listopadzie odpowiednio 14,8 proc. i 10,3 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. "Diagnozy i prognozy popytu i sprzedaży są negatywne, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa nie zmienia się, przewidywania w tym zakresie są niekorzystne, podobnie jak w listopadzie" - zaznaczył GUS.

GUS podał również, że wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w grudniu na poziomie wyższym niż przed miesiącem i przed rokiem. Wskaźnik ten po raz pierwszy od czerwca 2011 r. przekroczył nieznacznie poziom średniej długookresowej.

Składowe dotyczące przemysłu, budownictwa, handlu detalicznego i usług wzrosły w stosunku do listopada bieżącego i grudnia ubiegłego roku. Tylko składowa odnosząca się do usług przyjmuje wartość poniżej średniej długookresowej.

Wskaźniki ocen diagnostycznych i prognostycznych są wyższe od zgłaszanych przed miesiącem i przed rokiem.

eg/ son/

Źródło: PAP
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,5% X 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VIII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 084,56 zł IX 2019
Produkcja przemysłowa rdr 5,6% IX 2019

Znajdź profil