REKLAMA

GTC: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r.

2021-06-02 11:40
publikacja
2021-06-02 11:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GTC_WZA_29_06_2021__Ogloszenie_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
GTC_WZA_29_06_2021__projekty_uchwal_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AGM_GTC_29_06_21_Announcement.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AGM_GTC_29_06_21_Resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12.00 (czasu warszawskiego – UTC+2) w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, budynek “Nothus”.

Pełna treść ogłoszenia i projekty uchwał znajdują się w załączonych dokumentach.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 1 punkt 1 oraz 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
GTC_WZA_29_06_2021_ Ogłoszenie PL.pdfGTC_WZA_29_06_2021_ Ogłoszenie PL.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
GTC_WZA_29_06_2021_ projekty_uchwał PL.pdfGTC_WZA_29_06_2021_ projekty_uchwał PL.pdf Projekty uchwał
AGM_GTC_29_06_21_Announcement.pdfAGM_GTC_29_06_21_Announcement.pdf The announcement
AGM_GTC_29_06_21_Resolutions.pdfAGM_GTC_29_06_21_Resolutions.pdf The drafts of resolutions

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Convocation of the Annual General Meeting of the Company for 29 June
2021


The Management Board of Globe Trade Centre Spółka Akcyjna with its
registered seat in Warsaw (the “Company”), pursuant to Article 395 and
Article 399 §1 in conjunction with Articles 4021 and 4022 of the
Commercial Companies Code (the “CCC”), convenes the Annual General
Meeting of the Shareholders of the Company (the “General Meeting”) for
29 June 2021 at 12.00 (Warsaw Time – UTC+2) to be held in Warsaw at ul.
Komitetu Obrony Robotników 45A (the “Nothus” Building).


Content of the announcement and drafts of resolutions are in enclosed
documents.


Legal grounds: Art. 19. par.1 point 1 and 2 of the Regulation of the
Council of Ministers of 29 March 2018 concerning the submission of
current periodical information by the securities' issuers and the
conditions of recognizing as equal the information demanded by the
national lawful regulation of a country which does not hold the
membership in European Union (Journals of Law 2018 item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Yovav Carmi Prezes Zarządu Yovav Carmi
2021-06-02 Ariel A.Ferstman Członek Zarządu Ariel A.Ferstman
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki