REKLAMA

GTC: Zmiany w istotnej umowie finansowej dotyczącej finansowania Galerii Jurajskiej

2021-03-19 09:27
publikacja
2021-03-19 09:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Zmiany w istotnej umowie finansowej dotyczącej finansowania Galerii Jurajskiej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. i nr. 17/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., Zarząd spółki Globe Trade Centre S.A. („GTC”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. GTC CTWA Sp. z o. o., spółka w 100% zależna od GTC, będąca właścicielem Galerii Jurajskiej, zawarła aneks do umowy pożyczki z bankami Erste Group Bank AG, Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG („Strony Finansujące”) dotyczący finasowania projektu Galeria Jurajskiej („Aneks”).

Zgodnie z Aneksem Strony Finansujące zgodziły się na zniesienie covenantów dotyczących wskaźnika DSCR (wskaźnik pokrycia zadłużenia) na okres do dnia 30 września 2022 r. W zamian, GTC CTWA Sp. z o. o . zgodziła się dokonać przedpłaty w wysokości 5 milionów euro, której należy dokonać nie później niż 31 marca 2021 r. Kwota ta stanowi 4% kwoty kredytu pozostałej do spłaty na dzień 31 grudnia 2020 r.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) i uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Amendment to a material financing agreement concerning the financing
of the Galeria Jurajska project


Further to current reports No. 3/2020 dated 13 February 2020 and 17/2020
dated 15 July 2020, the management board of Globe Trade Centre S.A. (the
“Company”) announces that on 18 March 2021, GTC CTWA Sp. z o. o., the
Company’s wholly owned subsidiary operating Galeria Jurajska project,
entered into an annex to a loan agreement with Erste Group Bank AG and
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG (the “Financing Parties”)
concerning the financing of the Galeria Jurajska project (the “Annex”).


Pursuant to the Annex, the Financing Parties agreed to waive the DSCR
(debt service coverage ratio) covenant for a period to 30 September
2022. In exchange, GTC CTWA Sp. z o. o. agreed to make the following
prepayment of the loan:


(i) a prepayment in the amount of EUR 5 million to be made no later than
31 March 2021. This amount is constituting 4% of the amount outstanding
under the loan as at 31 December 2020.

Legal grounds: Art. 17(1) of Regulation (EU) No. 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC – inside information.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-19 Yovav Carmi Prezes Zarządu Yovav Carmi
2021-03-19 Ariel A.Ferstman Członek Zarządu Ariel A.Ferstman
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki