GTC: Zmiana nazwy ulicy siedziby Spółki

2019-08-05 16:20
publikacja
2019-08-05 16:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Zmiana nazwy ulicy siedziby Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2019 r., otrzymał pismo z Biura Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy nr BG-N-NP.6624.1350.2019.MRA, informujące że zgodnie z uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r nr XV/382/2019, w dniu 3 sierpnia 2019 r. nastąpiła zmiana nazwy ulicy z 17 Stycznia na nazwę: Komitetu Obrony Robotników. W związku z podjęciem ww. uchwały nowym adresem siedziby Spółki jest Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa.

Podstawa prawna: § 5 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Change of the Company’s street name


The Management Board of Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) informs
that on 5 August 2019, it received a letter No.
BG-N-NP.6624.1350.2019.MRA from the City of Warsaw Geodesy and Cadastre
Department that pursuant to resolution No. XV/382/2019 of the Warsaw
City Council dated 4 July 2019, the street name was changed from the
current name:17 Stycznia to the new name: Komitetu Obrony Robotników
effective 3 August 2019. As a result of above mentioned resolution the
new Company’s address is Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warsaw.


Legal basis: § 5 section 10 the Regulation of the Minister of Finance
of 29 March 2018 on current and periodic disclosures by issuers of
securities and the conditions for recognising as equivalent the
information that is required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-05 Thomas Kurzmann Prezes Zarządu Thomas Kurzmann
2019-08-05 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki