REKLAMA

GTC: Zawarcie umowy sprzedaży portfela nieruchomości biurowych w Belgradzie, Serbia (korekta)

2021-05-22 21:37
publikacja
2021-05-22 21:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021 kor
Data sporządzenia: 2021-05-22
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży portfela nieruchomości biurowych w Belgradzie, Serbia (korekta)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre S.A.. informuje, że w polskiej wersji raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 22 maja 2021 r. wystąpiła oczywista omyłka pisarska w informacji o braku powiązań z kupującym.

Było: ”Ani GTC ani nikt z jej zarządzających lub nadzorujących nie ma żadnych powiązań ze Sprzedającym lub osobami zarządzającymi po stronie Sprzedającego, z wyjątkiem stosunków wynikających z Umowy.”

Powinno być: ”Ani GTC ani nikt z jej zarządzających lub nadzorujących nie ma żadnych powiązań z Kupującym lub osobami zarządzającymi po stronie Kupującego, z wyjątkiem stosunków wynikających z Umowy.”

Podstawa prawna: Paragraf 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-22 Yovav Carmi Prezes Zarządu Yovav Carmi
2021-05-22 Ariel A.Ferstman Członek Zarządu Ariel A.Ferstman
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki