REKLAMA

GTC: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Centre S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.

2021-06-29 16:32
publikacja
2021-06-29 16:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Current_Report_no_13_2021_pl__uchwaly_podjete_przez_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_Report_no_13_2021_eng_AGM_Resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Centre S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Current Report no_13_2021_pl_ uchwały podjęte przez WZA.pdfCurrent Report no_13_2021_pl_ uchwały podjęte przez WZA.pdf uchwały podjete przez WZA
Current Report no_13_2021_eng_AGM Resolutions.pdfCurrent Report no_13_2021_eng_AGM Resolutions.pdf AGM resolutions

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Content of resolutions adopted by the Annual General Meeting of Globe
Trade Centre S.A. held on 29 June 2021


The Management Board of Globe Trade Centre S.A. ("Company") hereby
publishes the content of resolutions adopted by the Annual General
Meeting held on 29 June 2021.

Legal grounds § 19 sec. 1 point 6 of the Regulation of the Council of
Ministers of 29 March 2018 concerning the submission of current
periodical information by the securities' issuers and the conditions of
recognizing as equal the information demanded by the national lawful
regulation of a country which does not hold the membership in European
Union.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Yovav Carmi Prezes Zarządu Yovav Carmi
2021-06-29 Ariel A.Ferstman Członek Zarządu Ariel A.Ferstman
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki