REKLAMA

GTC: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych

2021-01-20 15:59
publikacja
2021-01-20 15:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-20
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

I. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok - 23 marca 2021 roku.

II. Skonsolidowane raporty kwartale:
- za I kwartał 2021 roku – 13 maja 2021 roku,
- za III kwartał 2021 roku – 16 listopada 2021 roku.

III. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 24 sierpnia 2021 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka informuje, o zamiarze stałego przekazywania w 2021 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.


Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Financial calendar for publication of periodical reports in 2021 and
information on submitting consolidated periodical reports


The Management Board of Globe Trade Centre S.A. ("Company"), hereby
announces publication dates of periodical reports in 2021:

I. Annual report and consolidated annual report for 2020 - 23 March 2021.


II. Consolidated quarterly reports


- 1st quarter of 2021 – 13 May 2021


- 3rd quarter of 2021 – 16 November 2021


III. Consolidated semi-annual report for the 1st half of 2021 – 24
August 2021.


Simultaneously, following the regulations of §62 sec. 1 and 3 of the
Regulation of the Council of Ministers of 29 March 2018 concerning the
submission of current periodical information by the securities’ issuers
and also the conditions of recognizing as equal the information demanded
by the national lawful regulation of a country which does not hold the
membership in European Union, Company informs that it is its intention
to present in the consolidated quarterly reports in 2021 standalone
financial statements as referred to in § 62 item 1 of the Decree as well
as to present the consolidated interim report for the first half of 2021
including standalone financial statements for the six months ended 30
June 2021 as referred to in § 62 item 3 of the Decree.

Legal grounds: § 80 sec. 1 of the Regulation of the Council of
Ministers of 29 March 2018 concerning the submission of current
periodical information by the securities’ issuers and also the
conditions of recognizing as equal the information demanded by the
national lawful regulation of a country which does not hold the
membership in European Union.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-20 Yovav Carmi Prezes Zarządu Yovav Carmi
2021-01-20 Ariel Ferstman Członek Zarządu Ariel Ferstman
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki