GTC: Powołanie członka Zarządu Globe Trade Centre S.A.

2020-07-01 17:09
publikacja
2020-07-01 17:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-01
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Powołanie członka Zarządu Globe Trade Centre S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 1 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała pan Gyula Nagy na członka Zarządu Spółki.

Pan Gyula Nagy w 2003 r. Ukończył Wydział Finansów i Rachunkowości w Budapeszteńskiej Szkole Biznesu. Karierę rozpoczął jako audytor w Deloitte, prowadząc audyt sprawozdań jednostkowych i grup międzynarodowych w sektorze, FSI i technologii. Zdobył doświadczenie w licznych fuzjach, przejęciach, IPO i innych zleceniach due diligence. Pan Nagy dołączył do grupy OTP w 2012 roku i został awansowany na stanowisko członka zarządu i dyrektora finansowego OTP Real Estate Ltd. i innych spółek zależnych. Do jego głównych obowiązków w OTP należały sprawy finansowe, księgowe i podatkowe oraz uczestnictwo w komitecie oceniającym przeterminowane pożyczki zabezpieczone hipoteką. W 2018 roku zdobył doświadczenie jako tymczasowy dyrektor finansowy grupy CTP, jednego z największych deweloperów nieruchomości w Czechach w regionie CEE. Pan Gyula Nagyjest dyrektorem finansowym i członkiem zarządu Optima Investment Ltd. od kwietnia 2019 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Nagy nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej.

Gyula Nagy jako członek zarządu Optima Investment Ltd. wykonuje inną działalność poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Globe Trade Centre S.A. (“the Company”) hereby
informs that on 1 July 2020 the Supervisory Board of the Company
appointed Gyula Nagy as a member of the Management Board of the Company.


Mr. Gyula Nagy graduated from the Faculty of Finance and Accountancy of
the Budapest Business School in 2003. He started his career as an
auditor at Deloitte and led statutory and international group audit of
real estate, financial services and tech Companies. He gained experience
in numerous mergers, acquisitions, IPOs and other due diligence
engagements. Mr. Nagy joined OTP Group in 2012 and was promoted as the
Board Member and CFO of OTP Real Estate Ltd and other subsidiaries. His
primary responsibilities at OTP included financial, accounting and
taxation matters and participating in the committee assessing non
performing real estate related loans of the bank. In 2018 he gained
experience as an interim CFO for CTP Group, one of the largest Czech
based real estate developer in CEE region. He is the Chief Financial
Officer and Member of the Board of Optima Investment Ltd since April
2019.


According to his statement, Mr. Nagy is not entered in the register of
insolvent debtors maintained in compliance with the Act on the National
Court Register dated 20 August 1997. and does participate in competitive
business either as a partner in a civil partnership or any other type of
partnership.


Gyula Nagy as a member of the Board of Optima Investment Ltd. does
perform activities outside of the Company’s business which could be
considered competitive.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-01 Yovav Carmi Członek Zarządu Yovav Carmi
2020-07-01 Robert Snow Członek Zarządu Robert Snow
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki