REKLAMA

GTC: Nabycie akcji Spółki przez prezesa Zarządu

2021-06-25 16:14
publikacja
2021-06-25 16:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Powiadomienie_o_transakcjach_Yovav_Carmi.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-25
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Nabycie akcji Spółki przez prezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre S.A. („GTC”), informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 r. Spółka została powiadomiona o transakcji zakupu przez prezesa Zarządu Spółki 13.659 akcji GTC po średniej cenie 6,449517 zł za jedną akcję w dniu 21 czerwca 2021 r. oraz 21.841 akcji GTC po średniej cenie 6,786646 zł za jedną akcję w dniu 24 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
Powiadomienie_o_transakcjach_Yovav_Carmi.pdfPowiadomienie_o_transakcjach_Yovav_Carmi.pdf Powiadomienie o transakcjach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Acquisition of GTC SA shares by the President of the Management Board


The Management Board of Globe Trade Centre S.A. ("GTC") announced that
on 25 June 2021 the Company was notified that the President of the
Management Board acquired 13,659 shares in the Company at an average
price of PLN 6.449517 on 21 June 2021 and 21,841 shares in the Company
at an average price of PLN 6.786646 on 24 June 2021.


Legal grounds: § 19 .3 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-25 Yovav Carmi Prezes Zarządu Yovav Carmi
2021-06-25 Ariel A. Ferstman Członek Zarządu Ariel A. Ferstman
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki