REKLAMA

GTC: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.

2021-06-29 16:31
publikacja
2021-06-29 16:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.
Akcjonariusz Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r. Udział w ogólnej liczbie głosów
GTC DUTCH HOLDINGS B.V. 298.575.091 68,51% 61,49%
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" 41.714.000 9,57% 8,59%
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER 37.864.000 8,69% 7,80%
NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 23.042.000 5,29% 4,75%
GTC HOLDING ZRT. 21.891.289 5,02% 4,51%
Razem 423.086.380 97,08% 87,13%
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2021 r. reprezentowanych było ogółem 435.802.426 głosów, stanowiących 89,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: Art 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


List of shareholders holding not less than 5% of the votes on the
Annual General Meeting of Globe Trade Centre S.A. held on 29 June 2021


The Management Board of Globe Trade Centre S.A. ("Company"), hereby
announces the list of shareholders with not less than 5% of voting
rights represented at the Annual General Meeting held on 29 June 2021.


Shareholder Number of votes Share of votes in the total number of votes
at the Annual General Meeting on


29 June 2021. Share of votes in the total number of votes


GTC DUTCH HOLDINGS B.V. 298,575,091 68.51% 61.49%


OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" 41,714,000 9.57% 8.59%


AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER 37,864,000 8.69% 7.80%


NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 23,042,000 5.29% 4.75%


GTC HOLDING ZRT. 21,891,289 5.02% 4.51%


Total 423,086,380 97.08% 87.13%


On the Annual General Meeting of Shareholders held on 29 June 2021,
435,802,426 votes were represented, which constitute 89.75% of the total
number of votes on the Annual General Meeting.

Legal grounds: § 70 item. 3 of Act dated 29 July 2005 on public
offering and the terms for introduction of financial instruments to
organised trading and on public companies


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Yovav Carmi Prezes Zarządu Yovav Carmi
2021-06-29 Ariel A.Ferstman Członek Zarządu Ariel A.Ferstman
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki