REKLAMA

GTC: Całkowita spłata kredytu dla projektu Galeria Północna

2021-07-02 13:41
publikacja
2021-07-02 13:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-02
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Całkowita spłata kredytu dla projektu Galeria Północna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r., nr 32/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r., oraz nr 17/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., jak również raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 17 września 2020 r. Zarząd spółki Globe Trade Centre S.A. („GTC”, „Spółka”) informuje, że Centrum Światowida sp. z o.o., spółka zależna GTC prowadząca projekt Galeria Północna, spłaciła kredyt w kwocie 174,153,846 EUR (sto siedemdziesiąt cztery miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące i osiemset czterdzieści sześć) otrzymany od Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. („Kredyt”).

W wyniku tej spłaty, Kredyt został w całości spłacony, a Centrum Światowida sp. z o.o nie ma dalszych zobowiązań wobec Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. wynikających z umowy kredytu.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) i uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Full repayment of the project loan related Galeria Północna shopping
mall


Further to current reports No. 30/2015 dated 19 August 2015, 32/2017
dated 6 December 2017, and No. 17/2020 dated 15 July 2020 as well as
current report No 24/2020 dated 17 September 2020, the management board
of Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) informs that Centrum
Światowida sp. z o.o., the Company’s wholly owned subsidiary operating
Galeria Północna project, repaid the loan with the outstanding amount of
EUR 174,153,846 (one hundred seventy four million one hundred fifty
three thousand and eight hundred forty six), received from Bank Polska
Kasa Opieki S.A. and Industrial and Commercial Bank of China (Europe)
S.A. (the “Loan”).


The as a result of this repayment the Loans is fully repaid and Centrum
Światowida Sp. z o.o has no further obligations towards the Bank Polska
Kasa Opieki S.A. and Industrial and Commercial Bank of China (Europe)
S.A. arising from this loan agreement.

Legal grounds: Art. 17(1) of Regulation (EU) No. 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC – inside information.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-02 Yovav Carmi Prezes Zarządu Yovav Carmi
2021-07-02 Ariel A.Ferstman Członek Zarządu Ariel A.Ferstman
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki