REKLAMA
ZAGŁOSUJ

GRUPA PRACUJ S.A.: Wprowadzenie akcji Grupa Pracuj S.A. do obrotu giełdowego

2021-12-08 14:55
publikacja
2021-12-08 14:55
Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-08
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA PRACUJ S.A.
Temat
Wprowadzenie akcji Grupa Pracuj S.A. do obrotu giełdowego
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Grupa Pracuj S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 1229/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r., na podstawie której Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 9 grudnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 68.104.250 (sześćdziesiąt osiem milionów sto cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji Emitenta, w tym 48.686.990 akcji serii A, 18.155.860 akcji serii B oraz 1.261.400 akcji serii C, o wartości nominalnej 5,00 PLN każda, rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „PLGRPRC00015” („Akcje”). Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GRUPRACUJ” i oznaczeniem „GPP”.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-08 Gracjan Fiedorowicz Członek Zarządu
2021-12-08 Rafał Nachyna Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki