REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.

2020-10-22 21:59
publikacja
2020-10-22 21:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_M._Grab.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-22
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 22 października 2020 r. odwołała ze składu Zarządu:

• Pana dr. Wojciecha Wardackiego – Prezesa Zarządu,
• Pana Pawła Łapińskiego – Wiceprezesa Zarządu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć Panu Mariuszowi Grabowi funkcję Prezesa Zarządu, do momentu powierzenia pełnienia tej funkcji osobie wyłonionej w wyniku wszczynanego Postępowania Kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Spółki. Pan Mariusz Grab pełnił dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Pan Mariusz Grab złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mariusz Grab nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Mariusza Graba, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zmian w Zarządzie Spółki weszły w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki
Plik Opis
CV M. Grab.pdfCV M. Grab.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-22 Mariusz Grab Prezes Zarządu
2020-10-22 Witold Szczypiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki