REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w wyniku zawartych transakcji wewnątrzgrupowych

2020-11-10 21:46
publikacja
2020-11-10 21:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-10
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w wyniku zawartych transakcji wewnątrzgrupowych
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że 10 listopada 2020 roku otrzymał informację przekazaną przez pełnomocnika:
1) Norica Holding S.à r.l., z siedzibą w Luksemburgu, (dalej: „Norica”), działającą jako pełnomocnik: Pana Wiaczesława Kantora, obywatela Izraela („Pan Kantor”), oraz,
2) Terasta Enterprises Ltd, z siedzibą w Nikozji, Nikis & Kastoros, 2 1087, Nikozja, Cypr („Terasta”) oraz Redbrick Holding S.à r.l., z siedzibą w Luksemburgu, 18, rue Erasme, L-1468, Luksemburg („Redbrick Holding”) oraz Redbrick Investments S.à r.l., z siedzibą w Luksemburgu, 18, rue Erasme, L-1468, Luksemburg („Redbrick Investments”) oraz JSC Acronagroservice, spółki akcyjnej z siedzibą przy terytorium Acronu, obwód Nowogrodzki, 173012 Nowogród Wielki, Rosja („Acronagroservice”) zgodnie z art. 69a ust. 1 pkt 3 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”).

Zgodnie z przekazaną informacją, w wyniku transakcji wewnątrzgrupowej polegającej na wniesieniu przez Redbrick Investments w dniu 5 listopada 2020 r. do Acronagroservice (podmiotu kontrolowanego, za pośrednictwem podmiotów zależnych: Terasta, Redbrick Holding i Redbrick Investment, przez Pana Kantora, obywatela Izraela), pakietu akcji JSC Acron, spółki akcyjnej z siedzibą w Wielkim Nowogrodzie w Rosji („Acron”), Acronagroservice stała się podmiotem dominującym Acron („Transakcja”) i tym samym pośrednio, za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych, Acron, TrustService Limited Liability Company, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielkim Nowogrodzie w Rosji („TrustService”), Norica, Opansa Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, adres Nikis & Kastoros, 2, 1087 Nikozja, Cypr, wpisana do Rejestru Spółek pod numerem HE 309640 („Opansa”) i Rainbee Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, adres Nikis & Kastoros, 2, 1087 Nikozja, Cypr, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem HE 309661 („Rainbee”) nabyła 19.657.350 akcji spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie nr KRS: 0000075450, stanowiących ok. 19,8168% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co skutkowało pośrednim przekroczeniem progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku Transakcji:

- Pan Kantor pośrednio, tj. poprzez Terasta, Redbrick Holding, Redbrick Investment, Acron, TrustService, Norica, Opansa i Rainbee zbył 19.657.350 akcji Spółki stanowiących 19,8168% wszystkich akcji Spółki uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz jednocześnie pośrednio, tj. poprzez Terasta, Redbrick Holding, Redbrick Investment, Acronagroservice, Acron, TrustService, Norica, Opansa i Rainbee nabył 19.657.350 akcji Spółki reprezentujących ok. 19,8168% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- Terasta (podmiot bezpośrednio zależny od Pana Kantora) zbyła pośrednio poprzez Redbrick Holding i Redbrick Investment, Acron, TrustService, Norica, Opansa i Rainbee 19.657.350 akcji Spółki reprezentujących ok. 19,8168% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz jednocześnie pośrednio, tj. poprzez Redbrick Holding, Redbrick Investment i Acronagroservice, Acron, TrustService, Norica, Opansa i Rainbee nabyła 19.657.350 akcji Spółki reprezentujących ok. 19,8168% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu;

- Redbrick Holding (podmiot bezpośrednio zależny od Terasta i pośrednio zależny od Pana Kantora) zbyła pośrednio poprzez Redbrick Investment, Acron, TrustService, Norica, Opansa i Rainbee 19.657.350 akcji Spółki reprezentujących ok. 19,8168% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz jednocześnie pośrednio, tj. poprzez Redbrick Investment, Acronagroservice Acron, TrustService, Norica, Opansa i Rainbee nabyła 19.657.350 akcji Spółki reprezentujących ok. 19,8168% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu;

- Redbrick Investment (podmiot bezpośrednio zależny Redbrick Holding i pośrednio zależny od Terasta oraz Pana Kantora) zbyła pośrednio poprzez Acron, TrustService, Norica, Opansa i Rainbee 19.657.350 akcji Spółki reprezentujących ok. 19,8168% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz jednocześnie pośrednio, tj. poprzez Acronagroservice, Acron, TrustService, Norica, Opansa i Rainbee nabyła 19.657.350 akcji Spółki reprezentujących ok. 19,8168% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu;

- Acronagroservice (podmiot bezpośrednio zależny od Redbrick Investment i pośrednio zależny od Redbrick Holding, Terasta i Pana Kantora) poprzez swoje podmioty zależne Acron, TrustService, Norica, Opansa i Rainbee pośrednio nabyła 19.657.350 akcji Spółki reprezentujących ok. 19,8168% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku dokonania Transakcji:

- Pan Kantor posiada pośrednio poprzez swoje podmioty zależne Terasta, Redbrick Holding, Redbrick Investment, Acronagroservice, Acron, TrustService, Norica, Opansa i Rainbee 19.657.350 akcji Spółki reprezentujących ok. 19,8168% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

-Terasta posiada pośrednio poprzez swoje podmioty zależne Redbrick Holding, Redbrick Investment, Acronagroservice, Acron, TrustService, Norica, Opansa i Rainbee 19.657.350 akcji Spółki reprezentujących ok. 19,8168% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- Redbrick Holding posiada pośrednio poprzez swoje podmioty zależne Redbrick Investment, Acronagroservice, Acron, TrustService, Norica, Opansa i Rainbee 19.657.350 akcji Spółki reprezentujących ok. 19,8168% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- Redbrick Investment posiada pośrednio poprzez swoje podmioty zależne Acronagroservice, Acron, TrustService, Norica, Opansa i Rainbee 19.657.350 akcji Spółki reprezentujących ok. 19,8168% wszyst-kich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- Acronagroservice posiada pośrednio poprzez swoje podmioty zależne Acron, TrustService, Norica, Opansa i Rainbee 19.657.350 akcji Spółki reprezentujących ok. 19,8168% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki sta-nowiących ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed Transakcją:

- Pan Kantor posiadał pośrednio, poprzez swoje podmioty zależne Terasta, Redbrick Holding, Redbrick Investment, Acron, TrustService, Norica, Opansa i Rainbee 19.657.350 akcji Spółki reprezentujących ok. 19,8168% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- Terasta posiadała pośrednio poprzez swoje podmioty zależne Redbrick Holding, Redbrick Investment, Acron, TrustService, Norica, Opansa i Rainbee 19.657.350 akcji Spółki reprezentujących ok. 19,8168% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- Redbrick Holding posiadała pośrednio poprzez swoje podmioty zależne Redbrick Investment, Acron, TrustService, Norica, Opansa i Rainbee 19.657.350 akcji Spółki reprezentujących ok. 19,8168% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- Redbrick Investment posiadała pośrednio poprzez swoje podmioty zależne Acron, TrustService, Norica, Opansa i Rainbee 19.657.350 akcji Spółki reprezentujących ok. 19,8168% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowią-cych ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- Acronagroservice, nie posiadała pośrednio ani bezpośrednio żadnych akcji Spółki.

Ponadto, Pan Kantor, Terasta, Redbrick Holding, Redbrick Investment i Acronagroservice informują, każdy z nich z osobna, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Przed i po Transakcji Pan Kantor nie posiadał pośrednio ani bezpośrednio żadnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ustawy o ofercie w związku z art. 69b ustawy o ofercie publicznej.

Przed i po Transakcji Terasta nie posiadała pośrednio ani bezpośrednio żadnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ustawy o ofercie w związku z art. 69b ustawy o ofercie publicznej.

Przed i po Transakcji Redbrick Holding nie posiadała pośrednio ani bezpośrednio żadnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ustawy o ofercie w związku z art. 69b ustawy o ofercie publicznej.

Przed i po Transakcji Redbrick Investment nie posiadała pośrednio ani bezpośrednio żadnych instrumen-tów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ustawy o ofercie w związku z art. 69b ustawy o ofercie publicznej.

Przed i po Transakcji Acronagroservice nie posiadała pośrednio ani bezpośrednio żadnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ustawy o ofercie w związku z art. 69b ustawy o ofercie publicznej.

Pan Kantor informuje, że podmioty od niego zależne inne niż Norica, Opansa oraz Rainbee nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Terasta informuje, że podmioty od niej zależne inne niż Norica, Opansa oraz Rainbee nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Redbrick Holding informuje, że podmioty od niej zależne inne niż Norica, Opansa oraz Rainbee nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Redbrick Investment informuje, że podmioty od niej zależne inne niż Norica, Opansa oraz Rainbee nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Acronagroservice informuje, że podmioty od niej zależne inne niż Norica, Opansa oraz Rainbee nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Pan Kantor, Terasta, Redbrick Holding, Redbrick Investment i Acronagroservice informują, każdy z nich z osobna, że każdy z nich posiada pośrednio łącznie 19.657.350 akcji Spółki reprezentujących ok. 19,8168% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto zawiadomienie doprecyzowuje, że Transakcja miała charakter wewnątrzgrupowy i tym samym Pan Kantor pozostaje podmiotem dominującym Terasta, Redbrick Holding, Redbrick Investments, Acronagroservice, Acron, TrustService, Norica, Opansa oraz Rainbee i tym samym nadal pośrednio kontroluje 19.657.350 akcji Spółki reprezentujących ok. 19,8168% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 19,8168% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zgodnie z zawiadomieniem z dnia 10 czerwca 2016, opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym numer 40/2016 oraz zawiadomieniem opublikowanym w raporcie bieżącym numer 19/2017.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-10 Mariusz Grab Prezes Zarządu
2020-11-10 Tomasz Hryniewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki