REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Zawarcie aneksu do Umowy EPC przez Spółkę Zależną.

2020-10-09 17:21
publikacja
2020-10-09 17:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-09
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Zawarcie aneksu do Umowy EPC przez Spółkę Zależną.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2020 z dnia 7 października 2020 r., Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 9 października 2020 r. przez spółkę zależną Emitenta i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „Spółka Zależna”) aneksu do umowy o kompleksową realizację projektu „Polimery Police” z dnia 11 maja 2019 r. (dalej: „Umowa EPC”) o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2019 z dnia 11 maja 2019 r., zawartej pomiędzy Spółką Zależną i Hyundai Engineering Co., Ltd. (dalej: „Wykonawca”).
Aneks do Umowy EPC przewiduje m.in.: zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 33,2 mln EUR oraz wydłużenie harmonogramu realizacji projektu „Polimery Police” o 3 miesiące.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje o spełnieniu warunków niezbędnych do zawarcia aneksu do Umowy EPC, wskazanych w raporcie bieżącym nr 43/2020 z dnia 7 października 2020 r., tj. uzyskaniu zgód Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Spółki Zależnej oraz zawarciu stosownych aneksów do umowy inwestycyjnej oraz umowy akcjonariuszy, o podpisaniu których Emitent informował w raporcie bieżącym 24/2020 z dnia 31 maja 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-09 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2020-10-09 Paweł Łapiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki