REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Wniesienie pozwu o uchylenie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku.

2020-11-05 21:50
publikacja
2020-11-05 21:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-05
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Wniesienie pozwu o uchylenie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynął pozew Akcjonariusza o uchylenie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-05 Mariusz Grab Prezes Zarządu
2020-11-05 Tomasz Hryniewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki