33,9200 zł
-3,75% -1,3200 zł
Grupa Azoty SA (ATT)

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na wniosek akcjonariusza

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekt_uchwaly_NWZ_08112019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-17
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na wniosek akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2019 z dnia 10 października 2019 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17 października 2019 roku otrzymał od akcjonariusza - Skarbu Państwa, złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 44 ust. 4 Statutu Spółki, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 listopada 2019 roku następującego punktu:
„Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie”. Jednocześnie akcjonariusz ten zgłosił projekt uchwały do zgłoszonego przez siebie punktu obrad, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu punktu nr 7. Jednocześnie dotychczasowy punkt nr 7 „Zamknięcie obrad” oznacza się jako punkt 8.
W związku z powyższym, uwzględniając dokonane uzupełnienie, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 8 listopada 2019 roku, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie.
8. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki
Plik Opis
Projekt uchwały NWZ 08112019.pdfProjekt uchwały NWZ 08112019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-17 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2019-10-17 Paweł Łapiński Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.