41,0800 zł
-1,11% -0,4600 zł
Grupa Azoty SA (ATT)

Ujawnienie informacji opóźnionej - Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-08
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Ujawnienie informacji opóźnionej - Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Grupa Azoty S.A. („Emitent”) przekazuje niniejszą informację poufną dotyczącą podjęcia przez Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka zależna”) uchwały w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej w drodze emisji nowych akcji z prawem poboru („Informacja Poufna”).
Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 05 marca 2019 roku na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.
Treść opóźnionej Informacji Poufnej:
„Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 04 marca 2019 roku Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podjął decyzję w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej w drodze emisji nowych akcji z prawem poboru oraz zmiany Statutu Spółki zależnej.
Planowane podwyższenie kapitału nastąpi w drodze wtórnej oferty publicznej („SPO”) w kwocie nie wyższej niż 1.110.000.000,00 zł (słownie: jeden miliard sto dziesięć milionów złotych) skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru). Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca lipca 2019 roku.
Pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie realizacji Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. na najbliższe lata, w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnieniu zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Kluczowym zadaniem w tym zakresie jest realizacja projektu „Polimery Police” przez PDH Polska S.A., spółkę celową należącą w 59,9% do Spółki zależnej oraz w 40,1% do Emitenta.
O istotnych etapach związanych z SPO, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.”

Ujawnienie wyżej wymienionej informacji poufnej zostało opóźnione do momentu powzięcia przez Emitenta informacji o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki zależnej uchwały w sprawie opinii w zakresie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Spółki zależnej w dniu 8 marca 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w zakresie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-08 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2019-03-08 Paweł Łapiński Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.