REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 15 listopada 2021 roku

2021-11-15 17:44
publikacja
2021-11-15 17:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NWZ_15112021_Uchwaly_podjete.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-15
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 15 listopada 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 15 listopada 2021 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Dokumenty będące przedmiotem głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html oraz załączone do raportu bieżącego nr 31/2021 z dnia 15 października 2021 roku.

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki
Plik Opis
NWZ 15112021 Uchwały podjęte.pdfNWZ 15112021 Uchwały podjęte.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-15 Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2021-11-15 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki