REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku

2022-06-29 19:18
publikacja
2022-06-29 19:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZWZ_29062022_Uchwaly_podjete.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_29062022_Projekt_uchwaly_niepodjetej_Zarzadzenie_przerwy_w_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-29
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2022 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.
Dokumenty będące przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem https://tarnow.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia a także opublikowane przez Spółkę wraz z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym za 2021 rok oraz załączone do raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku.

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od pkt. 5 planowanego porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie”.

Zarząd Spółki przekazuje również w załączeniu treść projektu uchwały w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszonej przez uprawnionego akcjonariusza. Uchwała nie została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do protokołu odnośnie uchwał nr 5, 6 oraz 7.


Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6,7,8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki
Plik Opis
ZWZ_29062022_Uchwaly_podjete.pdfZWZ_29062022_Uchwaly_podjete.pdf
ZWZ_29062022_Projekt_uchwaly_niepodjetej_Zarzadzenie_przerwy_w_ZWZ.pdfZWZ_29062022_Projekt_uchwaly_niepodjetej_Zarzadzenie_przerwy_w_ZWZ.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-29 Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2022-06-29 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki