REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

2022-05-26 17:34
publikacja
2022-05-26 17:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 20 maja 2022 roku, Zarząd Grupy Azoty S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, dotyczący przeznaczenia zysku netto Spółki w wysokości 191 789 688,13 PLN w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki i pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu kierowaną do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 poprzez jego przeznaczenie w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2022-05-26 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki