REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022

2022-01-28 13:00
publikacja
2022-01-28 13:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-28
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022.

1. Raporty kwartalne:
- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku – 25 maja 2022 roku
- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku – 9 listopada 2022 roku

2. Raporty półroczne:
- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 7 września 2022 roku

3. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2021 – 27 kwietnia 2022 roku
- skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 27 kwietnia 2022 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2021 zostanie przekazane w dniu 27 kwietnia 2022 roku.

Spółka jednocześnie oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.
Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2021 roku i II kwartał 2022 roku, zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-28 Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2022-01-28 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki