REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Rejestracja zmian statutu Spółki

2021-10-22 20:48
publikacja
2021-10-22 20:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zmiany_w_Statucie_Grupy_Azoty_SA_30062021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
tekst_jednolity_Statutu_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-22
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Rejestracja zmian statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 22 października 2021 roku Spółka otrzymała informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 października 2021 roku wpisu do rejestru zmian statutu Spółki.
Zarejestrowane zmiany Statutu przyjęte zostały uchwałą nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku i podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 25/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki w dniu 6 września 2021 roku, uwzględniający zmiany przyjęte w/w uchwałą nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku.
Tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych do statutu, został zaprezentowany w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Zmiany w Statucie Grupy Azoty SA 30062021.pdfZmiany w Statucie Grupy Azoty SA 30062021.pdf
tekst jednolity Statutu Spółki.pdftekst jednolity Statutu Spółki.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-22 Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2021-10-22 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki