REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

2020-11-27 21:50
publikacja
2020-11-27 21:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-27
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 27 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta – Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą Policach (dalej: „GA Polyolefins”).

W związku z wyżej wskazaną rejestracją, kapitał zakładowy GA Polyolefins został podwyższony z kwoty 599 283 310 zł do kwoty 922 968 300 zł. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 92 296 830 sztuk (dotychczas wynosiła 59 928 331 sztuk) o wartości nominalnej 10 zł każda.

W wyniku dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego GA Polyolefins, liczba akcji posiadanych przez Emitenta nie zmieniła się i wynosi 28 166 316 sztuk o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości 281 663 160 zł.

Aktualnie Emitent posiada bezpośrednio 30,52% udziału w kapitale zakładowym GA Polyolefins. Ponadto akcjonariuszami GA Polyolefins są: spółka zależna Emitenta - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (34,41% w kapitale zakładowym); Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku (17,30% w kapitale zakładowym); Hyundai Engineering Co., Ltd z siedzibą w Seulu, Korea Południowa (16,63% w kapitale zakładowym) oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation z siedzibą w Seulu, Korea Południowa (1,14% w kapitale zakładowym GA Polyolefins).


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Mariusz Grab Prezes Zarządu
2020-11-27 Tomasz Hryniewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki