REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku

2022-06-02 22:29
publikacja
2022-06-02 22:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_ZWZ_29062022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Opinia_RN_dotyczaca_projektow_Uchwal_ZWZ_29062022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad_2_Wybor_Przewodniczacego_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad_4_Przyjecie_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad_5_Uchylenie_tajnosci_glosowania_w_sprawie_wyboru_komisji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad_6_Wybor_komisji_skrutacyjnej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad_7a_Sprawozdanie_z_oceny_Sprawozdan_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad_7b_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_w_2021_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad_9_Zatwierdzenie_Sprawozdania_finansowego_Spolki_Grupa_Azoty_S_A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad_10_Zatwierdzenie_Skonsolidowanego_Sprawozdania_finansowego_GK_GA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad_11_Zatwierdzenie_Sprawozdania_z_dzialalnosci.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad_12_Zatwierdzenie_Sprawozdania_z_platnosci_na_rzecz_adm_publ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad_13_Zatwierdzenie_Sprawozdania_nt_informacji_niefinansowych.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad_14_Podzial_zysku_netto.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad_15_Absolutorium_dla_Czlonkow_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad_16_Absolutorium_dla_Czlonkow_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad_17_Sprawozdanie_z_wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-02
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.


Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Projekty_uchwal_ZWZ_29062022.pdfProjekty_uchwal_ZWZ_29062022.pdf
Opinia_RN_dotycząca_projektów_Uchwał_ZWZ_29062022.pdfOpinia_RN_dotycząca_projektów_Uchwał_ZWZ_29062022.pdf
Ad_2_Wybor_Przewodniczacego_ZWZ.pdfAd_2_Wybor_Przewodniczacego_ZWZ.pdf
Ad_4_Przyjecie porzadku obrad.pdfAd_4_Przyjecie porzadku obrad.pdf
Ad_5_Uchylenie_tajnosci_glosowania_w_sprawie_wyboru_komisji.pdfAd_5_Uchylenie_tajnosci_glosowania_w_sprawie_wyboru_komisji.pdf
Ad_6_Wybor_komisji_skrutacyjnej.pdfAd_6_Wybor_komisji_skrutacyjnej.pdf
Ad_7a_Sprawozdanie_z_oceny_Sprawozdan_Spolki.pdfAd_7a_Sprawozdanie_z_oceny_Sprawozdan_Spolki.pdf
Ad_7b_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_w_2021_roku.pdfAd_7b_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_w_2021_roku.pdf
Ad_9_Zatwierdzenie_Sprawozdania_finansowego_Spolki_Grupa_Azoty_S_A.pdfAd_9_Zatwierdzenie_Sprawozdania_finansowego_Spolki_Grupa_Azoty_S_A.pdf
Ad_10_Zatwierdzenie_Skonsolidowanego_Sprawozdania_finansowego_GK_GA.pdfAd_10_Zatwierdzenie_Skonsolidowanego_Sprawozdania_finansowego_GK_GA.pdf
Ad_11_Zatwierdzenie_Sprawozdania_z_dzialalnosci.pdfAd_11_Zatwierdzenie_Sprawozdania_z_dzialalnosci.pdf
Ad_12_Zatwierdzenie Sprawozdania_z_platnosci_na_rzecz_adm_publ.pdfAd_12_Zatwierdzenie Sprawozdania_z_platnosci_na_rzecz_adm_publ.pdf
Ad_13_Zatwierdzenie_Sprawozdania_nt_informacji_niefinansowych.pdfAd_13_Zatwierdzenie_Sprawozdania_nt_informacji_niefinansowych.pdf
Ad_14_Podzial_zysku_netto.pdfAd_14_Podzial_zysku_netto.pdf
Ad_15_Absolutorium_dla_Czlonkow_Zarzadu.pdfAd_15_Absolutorium_dla_Czlonkow_Zarzadu.pdf
Ad_16_Absolutorium_dla_Czlonkow_RN.pdfAd_16_Absolutorium_dla_Czlonkow_RN.pdf
Ad_17_Sprawozdanie_z_wynagrodzen.pdfAd_17_Sprawozdanie_z_wynagrodzen.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-02 Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2022-06-02 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki