REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 15 listopada 2021 roku

2021-10-15 16:55
publikacja
2021-10-15 16:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_NWZ_15112021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._2_Wybor_Przewodniczacego.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._4_Przyjecie_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._5_Uchylenie_tajnosci_glosowania_w_sprawie_wyboru_komisji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._6_Wybor_Komisji_Skrutacyjnej_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._7_Powolanie_Czlonka_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._7_Informacja_o_kandydacie_do_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._8_Pismo_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._8_Informacja_o_stanie_stosowania_Dobrych_Praktyk_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._8_Wyciag_z_Uchwaly_Zarzadu_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-15
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 15 listopada 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 listopada 2021 roku, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.


Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał NWZ 15112021.pdfProjekty uchwał NWZ 15112021.pdf
Ad. 2 Wybór Przewodniczącego.pdfAd. 2 Wybór Przewodniczącego.pdf
Ad. 4 Przyjęcie porządku obrad.pdfAd. 4 Przyjęcie porządku obrad.pdf
Ad. 5 Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji.pdfAd. 5 Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji.pdf
Ad. 6 Wybór Komisji Skrutacyjnej NWZ.pdfAd. 6 Wybór Komisji Skrutacyjnej NWZ.pdf
Ad. 7 Powołanie Członka RN.pdfAd. 7 Powołanie Członka RN.pdf
Ad. 7 Informacja o kandydacie do RN.pdfAd. 7 Informacja o kandydacie do RN.pdf
Ad. 8 Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdfAd. 8 Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf
Ad. 8 Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021.pdfAd. 8 Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021.pdf
Ad. 8 Wyciąg z Uchwały Zarządu Spółki.pdfAd. 8 Wyciąg z Uchwały Zarządu Spółki.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-15 Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2021-10-15 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki