REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Powołanie Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.

2020-11-13 21:39
publikacja
2020-11-13 21:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tomasz_Hinc.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-13
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki, z dniem 1 grudnia 2020 roku, powołała Pana Tomasza Hinca na Członka Zarządu Spółki XI kadencji i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany Prezes Zarządu Spółki Pan Tomasz Hinc złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Tomasz Hinc nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Prezesa Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2020 z dnia 22 października 2020 roku Zarząd Spółki informuje, że w związku z powołaniem Pana Tomasza Hinca do Zarządu i powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu, funkcję tą, powierzoną czasowo, przestanie pełnić Pan Mariusz Grab.


Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).Załączniki
Plik Opis
Tomasz Hinc.pdfTomasz Hinc.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-13 Mariusz Grab Prezes Zarządu
2020-11-13 Tomasz Hryniewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki