REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Podpisanie aneksu do umowy faktoringowej z ING Commercial Finance Polska S.A.

2022-06-03 14:15
publikacja
2022-06-03 14:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-03
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Podpisanie aneksu do umowy faktoringowej z ING Commercial Finance Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. („Emitent”, „Agent Faktorantów”) informuje, iż w dniu 3 czerwca 2022 roku podpisał wraz ze spółkami zależnymi Emitenta: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (łącznie z Emitentem: „Faktoranci”) z ING Commercial Finance Polska S.A („Faktor”) aneks do umowy faktoringu odwrotnego zawartej dnia 29 kwietnia 2021 („Aneks do Umowy Faktoringu Odwrotnego”, „Umowa Faktoringu Odwrotnego”).
W ramach Aneksu do Umowy Faktoringu Odwrotnego zwiększono m.in. kwotę limitu z 500 mln PLN do 800 mln PLN (lub równowartości w EUR lub USD).

Zabezpieczeniem wierzytelności Faktora wynikających z Umowy Faktoringu Odwrotnego jest notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Emitenta do 120% wartości Umowy Faktoringu Odwrotnego, zwiększonej Aneksem do Umowy Faktoringu Odwrotnego.
Pozostałe istotne warunki Umowy Faktoringu Odwrotnego przedstawione zostały w raporcie bieżącym Emitenta nr 14/2021, opublikowanym w dniu 29 kwietnia 2021 roku.

Umowa Faktoringu Odwrotnego służy finansowaniu działalności operacyjnej, optymalizacji kosztów odsetkowych, zarządzaniu kapitałem obrotowym i płynnością oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty i jej dostawców, poprzez parasolowy charakter alokacji limitów oraz uprawnienie Emitenta pełniącego funkcję Agenta Faktorantów do ich redystrybucji, a także do włączania do Umowy Faktoringu Odwrotnego nowych faktorantów będących spółkami zależnymi Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-03 Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2022-06-03 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki