REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Podpisanie aneksów do umów na zakup węgla

2021-12-20 15:19
publikacja
2021-12-20 15:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-20
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Podpisanie aneksów do umów na zakup węgla
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 7/2018 z dnia 12 marca 2018 roku oraz nr 59/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 roku Emitent oraz jego spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., (dalej łącznie zwani „Odbiorcami”), podpisały dwustronne aneksy (dalej: „Aneksy”) do umów sprzedaży węgla (dalej: „Umowy”) z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Sprzedający”).

Podpisanie Aneksów do Umów skutkuje:
- cofnięciem wypowiedzenia Umów złożonych przez Emitenta oraz pozostałych Odbiorców w dniu 29 grudnia 2020 roku,
- elastycznym podejściem w zakresie zmniejszania ilości węgla w kolejnych latach obowiązywania Umów, co jest zgodne z przyjętą strategią Grupy Azoty na lata 2021 – 2030 w zakresie dekarbonizacji energetyki.
Przedmiotem Umów jest sprzedaż węgla do celów energetycznych, pochodzącego z kopalń Sprzedającego, przeznaczonego do zużycia u Odbiorców w ilościach określonych w indywidualnych Umowach, w oparciu o jednolite warunki handlowe dla Odbiorców. Szacunkowa łączna wartość Umów po podpisaniu Aneksów w skali Grupy Azoty wynosi około 202,7 mln zł netto rocznie.

Umowy pozostają uznane za istotne dla Emitenta z uwagi na fakt, że Sprzedający pozostaje dla Grupy Azoty strategicznym dostawcą węgla do celów energetycznych, a zawarte Umowy zabezpieczać będą w istotnej skali zapotrzebowanie na ten surowiec. W szczególności pokryją całkowite zapotrzebowanie w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. i do 90% zapotrzebowania w Grupie Azoty S.A. Uzupełnią także do około 10% niepokrytą innymi umowami część zapotrzebowania Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-20 Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2021-12-20 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki